اطلاعیه ها - آرشیو

معاون پژوهشی وزارت علوم در جمع دانشگاهیان دانشگاه تبریز تاکید کرد:چرخه تولید علم و تبدیل آن به ثروت باید بر اساس نیاز جامعه صورت گیرد

معاون پژوهشی وزارت علوم در جمع دانشگاهیان دانشگاه تبریز تاکید کرد: چرخه تولید علم و فناوری و تبدیل آن به ثروت در کشور باید بر اساس نیاز جامعه و برای توسعه و آبادنی کشورمان بکار گرفته شود.

ادامه مطلب

طی دو ماه امسال،270 پرونده در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاههای آذربایجانشرقی در دانشگاه تبریز بررسی شد

دبیرکمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاههای آذربایجانشرقی در دانشگاه تبریز از بررسی 270 پرونده طی دو ماه سال جاری در دبیرخانه این کمیسیون در دانشگاه تبریز خبر داد.

ادامه مطلب