اطلاعیه ها - آرشیو

سه نمایشگاه فرهنگی وهنری در دانشگاه تبریز گشایش یافت

سه نمایشگاه فرهنگی وهنری در دانشگاه تبریز گشایش یافت

سه نمایشگاه فرهنگی وهنری تحت عنوان"بارارچه خیریه عیدونه"،" نمایشگاه عکس بمباران هیروشیمای کردستان "و"نمایشگاه کتاب" با حضور رییس دانشگاه ، جمعی از اساتید، مدیران و دانشجویان از سوی کانون های فرهنگی و هنری مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه تبریزدر این دانشگاه گشایش یافت.

ادامه مطلب