اطلاعیه ها - آرشیو

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در دانشگاه تبریز گشایش یافت

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در دانشگاه تبریز گشایش یافت

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی با حضور رییس دانشگاه، جمعی از مدیران، اساتید ودانشجویان از سوی مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه تبریزدر نگار خانه شهید آوینی ساختمان مرکزی دانشجویان این دانشگاه گشایش یافت.

ادامه مطلب

آزمون دکتری دانشگاه تبریز برای تکمیل ظرفیت 26آبان ماه سالجاری برگزار می شود

معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از برگزاری آزمون دکتری برای تکمیل ظرفیت و برای رشته¬هایی که اخیرا مجوز تشکیل دوره دکتری را اخذ نموده اند، 26 در آبان ماه جاری در این دانشگاه خبر داد.

ادامه مطلب
نمایشگاه

نمایشگاه

نمایشگاه "تارهای نامریی " از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در نگارخانه شهید آوینی ساختمان امور دانشجویان این دانشگاه گشایش یافت.

ادامه مطلب
نمایشگاه

نمایشگاه

نمایشگاه ایران قربانی تروریسم به منظور بررسی جنایات گروهک تروریستی منافقین از سوی کانون هابیلیان (خانواده 16 هزار شهید ترور) و مدیریت فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه تبریزدر ساختمان امور دانشجویان این دانشگاه گشایش یافت.

ادامه مطلب