اطلاعیه ها - آرشیو

از سوی پژوهشگران دانشگاه تبریز طی 4سال  تحقیق  صورت گرفت شناسایی و مکان یابی ژن های مقاومت به زنگ زرد در گندم نان و امکان استفاده از آنها در تولید ارقام مقاوم

از سوی پژوهشگران دانشگاه تبریز طی 4سال تحقیق صورت گرفت شناسایی و مکان یابی ژن های مقاومت به زنگ زرد در گندم نان و امکان استفاده از آنها در تولید ارقام مقاوم

محققان دانشگاه تبریز موفق به شناسایی و مکان یابی ژن های مقاومت به زنگ زرد در گندم نان و امکان استفاده از آنها در تولید ارقام مقاوم شدند.

ادامه مطلب
گشایش نمایشگاه عکس

گشایش نمایشگاه عکس

نمایشگاه عکسی تحت عنوان "هیروشیمای کردستان "با حضور استاندار آذربایجانشرقی ،رییس دانشگاه و جمعی از مسئولان دانشگاه در نگارخانه شهید آوینی این دانشگاه گشایش یافت.

ادامه مطلب