اطلاعیه ها - آرشیو

همزمان با دهه مبارکه فجر،کتابخانه تخصصی مدیریت امور فرهنگی و سایت رایانه ای انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه تبریز افتتاح شد

همزمان با دهه مبارکه فجر،کتابخانه تخصصی مدیریت امور فرهنگی و سایت رایانه ای انجمن های علمی و دانشجویی دانشگاه تبریز افتتاح شد

همزمان با دهه مبارکه فجر،کتابخانه تخصصی مدیریت امور فرهنگی و سایت رایانه ای انجمن های علمی و دانشجویی در ساختمان اموردانشجویی دانشگاه تبریز به بهره برداری رسید.

ادامه مطلب
همزمان با برگزاری سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های آذربایجانشرقی،273 زوج دانشجوی دانشگاه تبریز به خانه بخت می روند

همزمان با برگزاری سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های آذربایجانشرقی،273 زوج دانشجوی دانشگاه تبریز به خانه بخت می روند

همزمان با برگزاری سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان آذربایجانشرقی،273 زوج دانشجوی از دانشگاه تبریز به خانه بخت می روند.

ادامه مطلب