گزارش تصویری دیدار نوروزی هیئت رییسه دانشگاه تبریز با هیئت علمی و کارکنان این دانشگاه-۹۳

۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ۳۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰