گزارش تصویری سفر رییس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز به آنکارا

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۳
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13