گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از نمایشگاه دستاورد های فناوری دانشگاه تبریز

۱۰ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10